< >
Voor Onze leden en partners klik hier

Gesprekspartner

Toeristisch Ondernemers Platform (TOP) Voorne-Putten is er voor ruim 300 ondernemers die actief zijn in de branches verblijfsrecreatie, watersport, cultuur, evenementen, recreatie, buitensport, agro-toerisme, horeca en hotellerie op Voorne-Putten. Hoe meer wij samenwerken als ondernemers, hoe krachtiger onze stem. We werken nauw samen met brancheverenigingen zoals HISWA-RECRON, KHN, Kitesurfvereniging en het Watersportverbond. Het werkgebied is Voorne-Putten met de gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard.

Verbindende schakel

TOP Voorne-Putten is een onmisbare, verbindende schakel tussen ondernemers, overheid en andere belanghebbenden in de regio. Achter de schermen werkt het bestuur slagvaardig en met passie om de belangen van de leden van TOP Voorne-Putten te behartigen.

Doel

  • Belangenbehartiging bij visievorming en beleidsontwikkeling door bundelen van krachten
  • Aanjagen en stimuleren van regio en stadsmarketing in de breedste zin van het woord!
  • Meer bekendheid, meer bezoekers, meer bestedingen en meer banen op het eiland Voorne Putten in de vrijetijdssector.
  • Meer kennis, innovatie en productontwikkelingen op het gebied van vrijetijdseconomie op Voorne Putten.

Gesprekspartner

TOP Voorne-Putten is een serieuze gesprekspartner van de (semi) overheid en andere belanghebbende organisaties zoals het Recreatieschap Voorne-Putten en de Economic Board. Of het nu gaat om de plannen rondom het plaatsen van windmolens, inspraak in visieontwikkelingen en gemeentelijke verordeningen of een bijdrage leveren aan samenwerkingsverbanden. Een paar voorbeelden zijn: de realisatie van Toeristisch Overstap Punten (TOP’s), het fietsknooppuntennetwerk, het wandelknooppuntennetwerk, het op de agenda zetten van een paardrijroutenetwerk en een vaarroutenetwerk, enz. Daarnaast staan we op verzoek individuele ondernemers bij. Ook vertegenwoordigen we Koninklijk Horeca Nederland en HISWA-RECRON op Voorne-Putten.

Promotie

TOP Voorne-Putten maakt zich sterk voor een actieve promotie van de regio en heeft als belangenbehartiger meegedacht en een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de marketingorganisatie OP Voorne-Putten. Het bestuur van TOP Voorne-Putten is van mening dat de kracht van het merk Op Voorne-Putten in handen hoort te liggen van de ondernemers. Zij ziet het als haar taak om de kennis en kunde en de stem van de recreatieve ondernemers te laten doorklinken in de marketingorganisatie.